Arboristika

Projektiva | Načrtovanje vrtov | Zasaditve | Reference | Mnenja naših strank
 

Arboristika je veda, ki se ukvarja s sajenjem in vzdrževanjem (nego) dreves v urbanem okolju. Temelji na poznavanju drevesne biologije. Cilj arboristike je varno, zdravo in estetsko drevo. Pri našem delu sledimo spoznanjem stroke. Naši zaposleni in podizvajalci imajo dolgoletne izkušnje in sodobno arboristično opremo.
S področja arboristike vam nudimo:
- izdelavo strokovnih mnenj o stanju dreves (zdravstveno stanje, vitalnost,varnost) in priporočil za ukrepanje,
- priporočila za strokovno zaščito dreves pred poškodbami na gradbiščih,
- izdelavo popisov, inventure in katastra dreves,
- izvedbo arborističnih posegov na drevesih v spomenikih oblikovane narave,
- strokovno obrezovanje, povezava krošnje, posek dreves, posek dreves po kosih,
- nabavo in strokovno sajenje drevesnih sadik različnih velikosti.

  Strokovno obrezovanje s plezalcem

Zakaj izbrati arborista?

 

Arborist razpolaga s širokim znanjem o drevesni biologiji, pozna vse vloge drevesa, ki jih ima v urbanem okolju, seznanjen je z različnimi tehnikami obrezovanja za različno stara drevesa, z najprimernejšim časom obrezovanja in pozna vse ostale moderne arboristične tehnike. 
 
 
Izvedba arborističnih posegov

 

Kontakt in informacije

Tel.: 01 831 43 11

Marko Mikuletič, univ. dipl. inž. agr.
E-pošta:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Matjaž Mastnak, univ. dipl. inž. gozd.
E-pošta:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vasja Dornik, univ. dipl. inž. gozd.
E-pošta:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

Kontaktni obrazec

B