Novice

Novice 11 November 2015

Študenti sadili vrtnice za mednarodni kongres

Skupina petnajstih študentov Biotehniškega centra Naklo je v spremstvu predavateljev v soboto, 7. 11., v rozariju Voljči Potok sadila nove sorte vrtnic. Z lopatami, škarjami, motikami iz zalivačami so bili zaposleni od devetih do treh.

Ta mesec v rozariju potekajo prenovitvena zemeljska in gradbena dela. Po njihovem koncu bo v rozariju prostora za novih dvesto rožnih gred. Junija 2017 bo v Ljubljani potekal mednarodni kongres Svetovne zveze društev ljubiteljev vrtnic in dva dni kongresnega programa se bosta odvijala v Arboretumu. To je bila spodbuda za obogatitev že doslej zelo priljubljenega rožnega vrta, ki bo po prenovi vsekakor slikovitejši.

Sajenje vrtnic