Vodstva po parku | Šolski program | Naravoslovni dnevi s CŠOD | Herbarij
 

Beseda arboretum v osnovi predstavlja raziskovalno in študijsko ustanovo, zato je eno od vodilnih poslanstev našega zavoda tudi izobraževanje. Naše obiskovalce, še posebno otroke, skušamo navdušiti za naravoslovje in jim privzgojiti pozitiven odnos do narave.   Izobraževanje v Arboretumu